Ahmet CAMCI (Ahmet Hoca)

Lisans eğitimini Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 2011 yılında tamamladım. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesinde Yüksek Lisans eğitimine başladım. Yüksek lisans eğitimi tez aşamasında olup hala devam etmektedir. Gerek üniversite eğitimim sırasında gerek mezun olduktan sonra hem özel öğretim kurumlarında çalıştım hem de bireysel olarak İngilizce dersleri verdim. Son 2 yıldır ÖABT Almanca dersleri veriyorum ve bu sınava hazırladığım bütün öğrenciler kamuya öğretmen olarak atanma şansı yakaladıM. Uzmanlık alanım YDS, YÖKDİL sınavlarına yönelik İngilizce ve Almanca dersleridir. Bu sınavlara yıllarca öğrenci hazırladım ve her birinde büyük oranda başarılı olan öğrencilerim oldu.

Gerçek zamanlı yüz yüze verdiğim eğitimleri internet ortamına taşıyıp bu alanda bütün Türkiye’ye hitap etmeye karar verdim. Bu nedenle onlineakademim.com sitesini hayata geçirdim. Amacım sahip olduğum bilgi birikimini bu sınavlara hazırlanan herkesle paylaşmaktır. Genel İngilizce derslerinde hem ben hem de alanında gerçekten uzman olan öğretmen arkadaşlarım görev alacaktır. Onlineakademim.com uzaktan eğitim platformu olarak tamamen başarı odaklı bir çalışmayı kendimize amaç edindiğimizden sınavlarda göstereceğiniz başarıları kendi başarı ölçümüz olarak kabul ediyoruz.

Ayrıca İstanbul Kadıköy 1. Noterliği onayıyla Almanca ve İngilizce dillerinde Yeminli Tercümanlık Hizmetleri vermekteyim.

Online Akademim

Neden Biz ?

Okullarda İngilizce Eğitimi yetersiz değildir ancak sınıf ortamı, öğrencilerin birbirleriyle etkileşimi, fiziki ve sosyal çevre şartları ve diğer branş derslerine de verilmesi gereken önem öğrencilere okulda İngilizce öğrenimini neredeyse imkansız hale getirmektedir. Okuldaki eğitimciler şüphesiz yetersiz değildir fakat okul ortamında öğrencilerin İngilizceye olan motivasyonları düşüktür, bu durum öğretmen ne kadar iyi olursa olsun öğrencide öğrenme eksikliği veya yanlış öğrenmelere neden olmaktadır.
Öğrenci yalnızca dersi geçmek için öğrenir: Evet burada söz konusu olan öğrencinin dersi geçip geçememesidir. Çünkü önemli olan kalıcı öğrenme sağlama değil nottur. Öğrencinin burada temel amacı geçer not almaktır. Ben öğrencilerime her zaman notun önemli olmadığını eğer öğrenme sağlanırsa notun da kendiliğinden geleceğini söylerim. Böylece hem motivasyonları hem de öğrenmelerde ciddi oranda artış meydana gelir. Notları ister istemez zaten yükselir. Burada temel amaç etkili öğrenmeyi gerçekleştirmektir.
Diğer ders yüklerinin etkisi: Okullarda diğer derslerin yabancı dil öğrenimine etkisi tartışılmaz. Örneğin İngilizcenin yanı sıra öğrenci Mathematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi fen dersleriyle beraber Edebiyat, Tarih, Coğrafya gibi Sosyal dersleri de başarmak zorundalar. Bütün bu saydığım derslerin yanında öğrenci yabancı dil derslerine ne kadar önem verebilir.
Yukarıda söylediğim şeyler temel öğrenimden yükseköğrenime kadar geçerli olan şeylerdir. Bu problemleri ortadan kaldırmak için aileler öğrencilerine destekleyici özel ders ve kursları sunmaya çalışmaktadır. Bu noktada devreye biz giriyoruz.
Amacımız okulda etkili öğrenme gerçekleştiremeyen, TEOG ve YDS gibi sınavlardan geçmeye çalışan ve İngilizce öğrenmek isteyenlere yardımcı olmaktır.

Misyonumuz

Bir uzaktan eğitim “e-öğrenme” platformu olarak onlineakademim.com, kullanıcılarına zaman ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaçları olan eğitimi internet üzerinden çevrimiçi olarak sağlamayı amaç edinmiştir. Eğitim programlarımız;

  • Yabancı Dil Sınavı (YDS)’na yönelik İngilizce
  • Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının İngilizce aşaması
  • Genel İngilizce
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) Almanca

alanlarından oluşmaktadır. Daha önce sınıf ortamında yüz yüze verdiğimiz derslerden ilham alarak başarımızı internet ortamında da devam ettirmeyi amaç edindik. Sizlere sunacağımız eğitimlerden biraz bahsedelim:

  • Yabancı Dil Sınavı’na yönelik olan eğitimimizde kullanıcılara sıfırdan başlayarak İngilizce Dilbilgisi, Okuduğunu Anlama, Paragraf Çalışmaları, Çeviri Çalışmaları gibi konularda eğitim vererek kullanıcıların ilgili sınavdan maksimum puanı elde etmelerini sağlıyoruz.
  • TEOG sınavı İngilizce aşamasına yönelik sunacağımız eğitimde Milli Eğitim programı doğrultusunda Dilbilgisi, Kelime Bilgisi ve Okuduğunu Anlama konularında eğitim verip öğrencilerin soruları anlayıp çözebilmelerine olanak sağlayan ipuçları vereceğiz.
  • İngilizce öğrenmek isteyenlere aşamalı olarak A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyelerinde eğitim sunuyoruz. Burada bireylere dil sertifikası değil hedef dile yönelik bilgi sunuyoruz.
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Almanca, Almanca branşına yönelik lisans mezunlarına sunulacak eğitimi kapsamaktadır. Almanca konusunda Türkiye genelinde sınava hazırlık için yeterli miktarda kurs bulunmadığından online eğitim yoluyla bu açığı kapatmayı amaçlıyoruz.

Her şeyden önce temel hedefimiz bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda almak istedikleri eğitimi sağlamaktır ve bu noktada eğitimcilerimizi alanında uzman kişilerden seçiyoruz.

 

Vizyonumuz

Günümüz dünyasında yabancı dil bilmek gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak eğitim sistemimizde yabancı dil öğretimi öğrenciyi birkaç basit zaman bilgisinden ileriye taşıyamamaktadır. Bu durum bireyleri özel ders ve kurslara devam ederek yabancı dil bilgisi edinmeye mecbur bırakmıştır. Ülkemizde büyük kentler dışındaki yerlerde iyi bir yabancı dil kursu bulmak oldukça zordur. İyi öğretmenlerin varlığı inkar edilemez ancak özel ders yoluyla dil öğrenmek de maddi açıdan bireyleri ciddi anlamda zorlamaktadır.

Bütün bunları göz önüne alarak sizin için eğitimle teknolojiyi bir araya getirerek onlineakademim.com uzaktan eğitim platformunu oluşturduk. Bu platform sayesinde evinizden internet yoluyla çevrimiçi İngilizce dersi alabileceksiniz. Yabancı dilin sınıf ortamında öğrenilmesini engelleyen birçok etken vardır bunlardan birisi de sınıfta söz aldığınızda hata yaparsanız arkadaşlarınızın gülme, birbirine fısıldama gibi tepkilerde bulunduğunu hissedince artık o dersten soğumanızdır. Biz öğrenmenin, bireyin kendini en rahat hissettiği ortamda gerçekleşebileceği düşüncesiyle onlineakademim.com eğitim platformunu oluşturduk. Artık kendi odanızda kendi masanızda öğretmenle doğrudan etkileşime geçerek İngilizce öğrenebilecek ya da varsa girmek istediğiniz bir yabancı dil sınavını geçebileceksiniz.

Online eğitim bireye sanal sınıfta bulunma imkânı sağlar böylece birey kendini hem sınıfta hisseder hem de özgüvenini olumsuz etkileyecek davranış ve tepkilere maruz kalmaktan kendini izole edebilir. Yani hem sınıf içinde sınıfa bağlı bir birey hem de sınıftan bağımsız bir birey haline gelir. Uzaktan eğitim avantajlıdır çünkü görsellik ve işitsellik ön plandadır ve bireyin duyularına daha fazla hitap edecek bir konumdadır.

Amacımız bireylere hedefleri doğrultusunda bir yabancı dil eğitimi vermektir. Edindikleri dili bir sınav geçme aracı olarak değil aynı zamanda gerçek hayatta da kullanabilme olanağı ve özgüveni sunmaktır.

5714326_orig
9-12-siniflar
consulting

İngilizce Dil Eğitimi

İngilizce konuşma yeteneğine sahip olmak, size yurt dışında istediğiniz branşta eğitim yapma fırsatı yaratır, tüm dünya ile ticaret yapmak ve çok uluslu dünya pazarlarına açılma imkanı sunar.

Yorumlar